§ 8

Ceny

Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.

Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujących formach płatności:

a) płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego

b) płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Przelewy24

c) płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie

W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” i „b” punktu 4 brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

§ 9

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 12:00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym Dniu roboczym.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

Dostawa Produktu następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu i jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • przesyłka kurierska,

  • przesyłka kurierska pobraniowa.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni roboczych.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego.

Przewidywany termin Realizacji zamówienia dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia Wad, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym na adres e-mail: biuro@mycitysomething.pl Kupujący który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym poprzez adres e-mail: biuro@mycitysomething.pl

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.